Stan wyjściowy:

Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław SA posiada kilkanaście punktów sprzedaży, umieszczonych w różnych lokalizacjach na terenie Dolnego Śląska. Sieć internetowa przeznaczona na potrzeby sprzedaży biletów była dzierżawiona od właścicieli lokali, w których są zainstalowane kasy np. sieci sklepów Intersport. Taka sytuacja skutkowała występowaniem trudnych do rozwiązania zakłóceń w sprawnej sprzedaży biletów na organizowane przez klub imprezy sportowe.

Problemy do rozwiązania:

  • Częste awarie łącz internetowych pozostających poza kontrolą klubu, skutkujące brakiem możliwości sprzedaży biletów
  • Możliwość reakcji na zaistniałe awarie ograniczona do wysyłania monitów do administratorów sieci
  • Częste spory o przyczynę i stronę odpowiedzialną za awarię
  • Brak możliwości szybkiej diagnozy czy zawiodło połączenie sieciowe, czy też awarii uległo urządzenie kasowe
  • Dodatkowe trudności z diagnostyką i obsługą awarii wynikające z rozproszenia geograficznego punktów sprzedaży

Rozwiązanie:

W celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów i oczekiwań klubu wdrożono dedykowane rozwiązanie bazujące na autorskim systemie monitoringu w dedykowanej klientowi konfiguracji. W urządzeniach będących częścią systemu, zainstalowanych we wszystkich punktach kasowych i pełniących standardową rolę monitorującą, zintegrowano dodatkowe funkcje sieciowe routingu.

Korzyści:

  • Możliwość precyzyjnego wskazania strony odpowiedzialnej za awarię – system jednoznacznie rozstrzyga czy przyczyną jest niepoprawne działanie łącza internetowego dostawcy, czy też problem z działaniem sprzętu będącego własnością klubu.
  • Integracja sieciowej funkcji routingu połączona ze standardowym wyposażeniem urządzeń monitorujących w modem GSM, umożliwia stosowanie łącza GSM jako zapasowego w przypadku awarii podstawowego łącza dostawcy. W efekcie, nawet podczas jego awarii, sprzedaż biletów odbywa się nieprzerwanie. Łącze to powoduje również, że informacja monitoringu dostępna jest w sposób nieprzerwany, niezależnie od działania lokalnej infrastruktury sieciowej punktów kasowych.
  • Możliwość prowadzenia zdalnych interwencji naprawczych spowodowała, że 80% awarii, które dotychczas wymagały pozamiejscowych wyjazdów serwisowych, obsługiwana jest zdalnie z siedziby naszej firmy. Również w tym przypadku ma zastosowanie zapasowe łącze GSM. Nawet, jeśli awaria dotyczy połączeń fizycznych, serwisant jest w stanie połączyć się z urządzeniami sieciowymi, odczytać stan portów i poinstruować pracownika stanowiska kasowego np. o nieprawidłowo wpiętym przewodzie sieciowym.