Stan wyjściowy:

Takenaka Corporation jest najstarszą japońską firmą architektoniczną, inżynieryjną i budowlaną, mającą za sobą ponad 400 letnią tradycję na rynku budowlanym w Japonii oraz ponad 40 letnie doświadczenie w projektowaniu i budowie obiektów przemysłowych i biurowych w Europie i 25 letnią historię w realizacji obiektów przemysłowych w Polsce. Obecne zatrudnienie to ponad 500 pracowników w Europie w tym ponad 100 w Polsce. Siedziba TAKENAKA EUROPE GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce znajduje się w Bielanach Wrocławskich.

Serwer zainstalowany w polskim oddziale firmy pełni rolę m.in. funkcje: kontrolera domeny, serwera DNS i serwera plików. Ze względu na skalę i rodzaj prowadzonej działalności kluczową potrzebą Klienta było zachowanie bardzo wysokiego dostępu do usług serwerowych i ochrona danych nawet w przypadku katastrofy.

Rozwiązanie:

W celu spełnienia wymagań Klienta wdrożyliśmy rozwiązanie wykorzystujące mechanizm replikacji danych w czasie rzeczywistym. Ze względu na fakt, iż Klientowi zależało na maksymalnym bezpieczeństwie danych a jednocześnie chciał uniknąć wysokich kosztów związanych z budową zapasowej serwerowni w innej lokalizacji, serwer zapasowy został zainstalowany w itQ Data Center we Wrocławiu. Obie lokalizacje zostały połączone szyfrowanym łączem, dedykowanym na potrzeby replikacji. W celu dodatkowej ochrony w każdej z lokalizacji skonfigurowaliśmy niezależne, lokalne systemy backupu danych z serwera. W ramach wdrożonej polityki bezpieczeństwa, w celu maksymalnej ochrony przed zagrożeniami typu „ransomware” wykonujemy cyklicznie kopie offline serwera znajdującego się w  siedzibie firmy.

Korzyści:

  • Zachowanie ciągłości działania usług nawet w przypadku katastrofy
  • Zwiększenie poziomu dostępności i bezpieczeństwa danych dzięki budowie środowiska odpornego na awarie
  • Dostęp do zasobów jest możliwy nawet w przypadku awarii leżącej po stronie dostawcy usług internetowych. Obie lokalizacje posiadają niezależne dostępy do internetu
  • Przełączenie użytkowników na serwer zapasowy następuje automatycznie i nie wymaga ręcznej rekonfiguracji stacji roboczych
  • Z punktu widzenia użytkownika rozwiązanie działa jako jeden serwer. Logowanie do właściwego serwera następuje automatycznie
  • Maksymalna ochrona przed zagrożeniami typu „ransomware”