Kontakt

Surfland Systemy Komputerowe Sp z o.o. 

ul. Borowska 283B
50-556 Wrocław
NIP: 8992882325
REGON: 386510615
KRS: 0000849845

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej pod numerem 0000849845

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych pod numerem 12 866.

17.09.2014 Wroclaw Uroczystosc otwarcia ITQ Data Center  fot. Miłosz Poloch

Dział Handlowy

pon-pt godz. 8:30-16:30

Pomoc techniczna

dla klientów serwisowych

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami.