Kompetencje | Wsparcie dla pracy zdalnej

Potrafimy skutecznie pomagać naszym klientom we wdrożeniu pracy zdalnej. Nasze doświadczenia w tym obszarze gromadziliśmy dużo wcześniej niż z początkiem pandemii Covid-19. Jesteśmy przygotowani kadrowo i merytorycznie do implementacji rozwiązań bezpiecznych i funkcjonalnych. 

Gdy pracujemy z domu trudno poradzić sobie z samemu z problemami w działaniu komputera, utrudnionym dostępem do zasobów firmowych czy zabezpieczeniem korespondencji. Przychodzimy wówczas z pomocą udzielając rozproszonym pracownikom wsparcia w bieżących problemach. Jesteśmy dostępni telefonicznie i online, a znaczącą większość usterek udaje się rozwiązać na odległość poprzez internetowe połączenie z komputerem użytkownika. Dzięki temu maksymalnie skracamy czas realizacji zadań i zapewniamy bezpieczeństwo obu stron.

praca zdalna

Oprócz bieżącego wsparcia użytkowników pracujących zdalnie modernizujemy infrastrukturę klienta dedykowaną do obsługi telepracy. Projektujemy i realizujemy rozwiązania, które są dopasowane do charakteru pracy zdalnej, bezpieczne i uzasadnione kosztowo. Doradzamy sprzęt i oprogramowanie wiodących producentów jak i rozwiązania niszowe spełniające wymagania klientów o niestandardowych potrzebach.

Co robimy, aby pomóc w pracy zdalnej?

Bezpieczeństwo połączeń

Wykonamy konfigurację VPN-ów, abyś mógł bezpiecznie łączyć się ze swoimi pracownikami.

Bezpieczeństwo pracy

Zapewnimy ochronę antywirusową stacji roboczych

Zdalny dostęp do danych

Skonfigurujemy uprawnienia dostępowe do zasobów organizacji

Poufność korespondencji

Zadbamy o bezpieczeństwo danych przesyłanych pocztą elektroniczną

Kopie zapasowe

Zapewnimy backup danych z komputerów, serwerów, telefonów komórkowych

Office 365

Wdrożymy pakiet Office365 do realizacji pracy zdalnej.

Zaplecze techniczne

Dostarczymy odpowiedni sprzęt i oprogramowanie.

Know-how

Przeszkolimy jak używać sprzętu i oprogramowania.

Wsparcie po wdrożeniu

Odpowiemy na pytania telefonicznie  lub połączymy się zdalnie z Twoim urządzeniem, by rozwiązać problem.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami.