Systemy kopii zapasowych

Tworzenie kopii zapasowych to fundament ochrony danych w firmie. Właściwie skonfigurowany system wykonywania kopii zapewnia skuteczną ochronę przed utratą danych w wyniku ataku oprogramowania szyfrującego (tzw. Ransomware), awarii sprzętu lub błędu ludzkiego. Oferowane rozwiązania spełniają zalecenia wykonywania kopii bezpieczeństwa zgodnie z regułą „3-2-1” w efekcie minimalizując ryzyko utraty danych. Kopia bezpieczeństwa z naszej oferty może być wykonywana w chmurze lub w konkretnej fizycznej lokalizacji.