Skuteczne usunięcie danych zapisanych na dyskach twardych

Ochrona danych w firmie to także skuteczne usunięcie informacji znajdujących się na nośnikach magnetycznych wycofanych z użytku. Świadczymy usługę certyfikowanego kasowania danych umożliwiając bezpieczną utylizację nośników magnetycznych.