Doradztwo IT

Kompetencje | Doradztwo w obszarze IT

Wybór właściwych rozwiązań z obszaru IT decyduje o bezpieczeństwie informatycznym firmy i ma wpływ na jej sukces rynkowy. Niebagatelną rolę w tym procesie odgrywa zewnętrzny doradca posiadający doświadczenie w branży i legitymujący się wysokimi kompetencjami personelu.

Profesjonalne doradztwo jest istotną częścią outsourcingu IT. Bazując na niemal 30-letnim doświadczeniu w branży teleinformatycznej, pracując przy wielu projektach i w różnych uwarunkowaniach rynkowych, wypracowaliśmy metody współpracy z klientem pozwalające na wybór najefektywniejszych dla niego rozwiązań.

ssk-kompetencje-doradztwo

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą z wieloletnim stażem pracy w branży IT oraz współpracujemy ze specjalistami z innych obszarów otoczenia rynkowego, którzy wspierają nasze projekty od strony prawnej czy finansowej.

Co istotne usługi konsultingu są opcją skierowaną także do odbiorców, którzy na co dzień samodzielnie obsługują procesy IT w swoich organizacjach dysponując nawet rozbudowanymi działami IT. W takich sytuacjach zewnętrzne doradztwo przed wyborem nowych technologii czy wyznaczeniem kierunków rozbudowy zasobów IT pozwala na zachowanie obiektywności i potwierdzenie zasadności podejmowanych decyzji.

Zakres i korzyści wynikające z zewnętrznego doradztwa IT

Minimalizacja ryzyka

podjęcia niewłaściwych decyzji skutkujących stratami finansowymi lub brakiem oczekiwanych korzyści

Analiza warunków oraz indywidualnych wymagań klienta

Wsparcie w planowaniu strategii implementacji technologii

Wsparcie technologiczne

Pełne doradztwo w dziedzinie IT

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami.