Zarys strategii

Zarys planów strategicznych Emitenta

Założenia strategiczne

Koncentrujemy się na wybranych i w ocenie Spółki najbardziej efektywnych działaniach rynkowych przy zachowaniu wysokiej dyscypliny kosztowej.

W perspektywie 2020 roku, a także później, chcemy zapewnić firmie zyskowny wzrost. Osiągniemy to, odpowiadając lepiej na potrzeby naszych klientów, podążając za ich oczekiwaniami w obszarze ochrony danych.

Chcemy, aby klienci otrzymywali od nas rozwiązania swoich problemów i polecali nasze usługi innym. Osiągając ten cel, zbliżamy się do zdobycia pozycji rozpoznawalnego dostawcy technologii i wiedzy w wybranych obszarach.

Cele strategiczne

W perspektywie kolejnych dwóch lat Surfland Systemy Komputerowe SA zamierza kontynuować rozwój zgodnie ze sformułowaną wcześniej misją i wizją Spółki z jednoczesnym pielęgnowaniem wyznawanych przez nią wartości takich jak: etyka biznesowa, doświadczenie, elastyczność w działaniu i synergia z partnerami. 

Dążymy w kierunku zajęcia pozycji rozpoznawalnego dostawcy rozwiązań do ochrony danych w systemach informatycznych. Nasze cele strategiczne będziemy realizowali poprzez działania takie jak:

  1. Promocja rozwiązań cybersecurity i uzyskanie minimum 350 tys. zł przychodu w roku 2019 z usług związanych z bezpieczeństwem. Skupiamy się w tym celu na działaniach w internecie – poprawienie widoczności usług w wyszukiwarkach, kampanie promocyjne w mediach społecznościowych, automatyzacja marketingu na stronach internetowych.
  2. Osiągnięcie dodatnich przychodów z działalności operacyjnej i stopniowe zniwelowanie straty z lat poprzednich. Planujemy zrealizować cel poprzez własne działania handlowe (bezpośrednie kontakty handlowe wsparte działaniami w internecie) i poprzez współpracę z partnerami biznesowymi. Nadal dbamy o wysoką dyscyplinę kosztową.
  3. Dalszy rozwój kompetencji zespołu handlowego i technicznego w obszarze cybersecurity. Zamierzamy aktywnie uczestniczyć w dedykowanych webinariach, seminariach organizowanych przez producentów i dystrybutorów wybranych rozwiązań oraz specjalistycznych szkoleniach organizowanych przy wsparciu Krajowego Funduszu Szkoleniowego.