Władze spółki

Władze spółki

Jednoosobowy zarząd SSK SA reprezentuje:

Prezes Zarządu

W skład rady nadzorczej SSK SA wchodzą:

Artur Górski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Roman Pudełko

Członek Rady Nadzorczej

Dawid Sibilak

Członek Rady Nadzorczej

Robert Skolimowski

Sekretarz Rady Nadzorczej