Kalendarium

Kalendarium raportów okresowych

Zarząd spółki Surfland Systemy Komputerowe SA informuje, że raporty okresowe w roku 2020 będą przekazywane w terminach wymienionych poniżej.

Raporty kwartalne:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2019 – 14 lutego 2020 roku,
  • raport kwartalny za I kwartał 2020 – 15 maja 2020 roku,
  • raport kwartalny za II kwartał 2020 – 14 sierpnia 2020 roku,
  • raport kwartalny za III kwartał 2019 – 13 listopada 2020 roku.

Raport roczny:

  • raport roczny za 2019 – 28 kwietnia 2020 roku.