Kalendarium

Kalendarium raportów okresowych

Zarząd spółki Surfland Systemy Komputerowe SA informuje, że raporty okresowe w roku 2019 będą przekazywane w terminach wymienionych poniżej.

Raporty kwartalne:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2018 – 14 lutego 2019 roku,
  • raport kwartalny za I kwartał 2019 – 15 maja 2019 roku,
  • raport kwartalny za II kwartał 2019 – 14 sierpnia 2019 roku,
  • raport kwartalny za III kwartał 2019 – 14 listopada 2019 roku.

Raport roczny:

  • raport roczny za 2018 – 19 kwietnia 2019 roku.