Działalność Emitenta

Działalność Emitenta

Obszarem działalności Surfland Systemy Komputerowe SA są usługi informatyczne.

Usługi informatyczne świadczone przez Surfland Systemy Komputerowe

  1. dostawa i wdrożenia rozwiązań informatycznych, urządzeń, aplikacji w tym dostarczanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo danych i systemów (cybersecurity), systemów tworzenia kopii zapasowych, bezpieczne niszczenie i utylizacja nośników
  2. utrzymanie ciągłości działania systemów informatycznych klienta (outsourcing usług w obszarze sieci, serwerów, cloud computing) oraz wsparcie techniczne przy obsłudze urządzeń, systemów i aplikacji komputerowych dla użytkowników końcowych,
  3. doradztwo dot. rozwoju technologii informatycznych, audyty infrastruktury informatycznej –w tym audyty bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach IT,
  4. realizacja projektów ścieżek multimedialnych (projekt, dostawa sprzętu i dedykowanych aplikacji, instalacja).

Procentowa struktura przychodów Emitenta w 2018 roku

dostawy i wdrożenia rozwiązań IT – 55% 

outsourcing IT i wsparcie techniczne użytkowników – 40%

pozostałe usługi – 5%