Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

powyżej 5% w kapitale, stan na dzień 25.04.2018

AkcjonariuszLiczba akcjiWartość KZ (zł)Udział w kapitale (%)Liczba głosówUdział w glosach (%)
Razem4 127 3664 127 366100%4 127 366100%
ABS Investment SA900 000900 00021,81%900 00021,81%
Artur Górski1 045 0721 045 07225,32%1 045 07225,32%
Surfland Sp. z o.o Sp.k.600 000600 00014,54%600 00014,54%
Pozostali 1 582 2941 582 29438,34%1 582 29438,34%
wykres kołowy akcjonariat ssk