Zmiana spółki

Informujemy, że z dniem 1.09.2020 Surfland Systemy Komputerowe SA wydzieliła zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą dotychczasowe jej zasoby realizujące usługi w obszarze usług wsparcia serwisowego i ochrony danych w systemach IT do spółki Surfland Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

więcej