• Simple Usage
    Simple Usage
  • Huge-IT Slider
    Huge-IT Slider
    The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.

Utworzenie spółki SSK RAIL Sp. z o.o.

5 stycznia 2016

Informujemy, że w dniu 30 grudnia dotychczasowy dział SSK Rail zajmujący się rozwiązaniami IT dla branży kolejowej stał się częścią nowo powołanej spółki SSK RAIL Sp. z o.o.
Spółkę zawiązały 3 firmy z udziałami jak niżej:
• Surfland Sp. z o.o . sp.k. (51%)
• Surfland Systemy Komputerowe SA (29%)
Fidas Sp. z o.o. (20%).

Surfland Systemy Komputerowe SA objął 29% udziałów SSK RAIL Sp. z o.o. pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego. Dział SSK Rail zajmował się tworzeniem rozwiązań dla kolejnictwa takich jak: monitoring szlaku, wagonu, pantografu czy śledzenie pozycji GPS pociągu. Wydzielenie tej części przedsiębiorstwa i połączenie jej potencjału z doświadczeniem Fidas Sp. z o.o. oraz wsparciem finansowym Surfland Sp. z o.o. sp.k. ma na celu stworzenie optymalnych warunków do skutecznej ekspansji w sektorze rozwiązań dla kolejnictwa i szybsze budowanie wartości rynkowej SSK RAIL Sp. z o.o.