Strona główna > Relacje inwestorskie > Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące 2017

nr raportu data publikacji tytuł raportu
EBI 10/2017 31.05.2017 Uzupełnienie składu – powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta
EBI 9/2017 31.05.2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 maja 2017r.
ESPI 8/2017 30.05.2017 Zakończenie rozmów z potencjalnym inwestorem
ESPI 5/2017 16.05.2017 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu procesu negocjacji z potencjalnym inwestorem
EBI 7/2017 28.04.2017 Zwołanie ZWZA na dzień 31.05.2017
EBI 5/2017 14.04.2017 Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2016 rok
ESPI 3/2017 K 11.04.2017 Korekta raportu bieżącego nr 3/2017
ESPI 3/2017 10.04.2017 Zawarcie umów pożyczek pieniężnych z menedżerami spółki
ESPI 2/2017 10.04.2017 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
EBI 4/2017 22.03.2017 Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Surfland Systemy Komputerowe S.A.
EBI 2/2017 24.01.2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
ESPI 1/2017 20.01.2017 Sprzedaż części udziałów w spółce S-Web Sp. z o.o.
EBI 1/2017 09.01.2017 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Raporty bieżące 2016

nr raportu data publikacji tytuł raportu
EBI 8/2016 01.06.2016 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 czerwca 2016r.
EBI 6/2016 28.04.2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 01.06.2016 r.
EBI 4/2016 18.04.2016 Zarejestrowanie przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz zmian w statucie Spółki.
EBI 2/2016 25.01.2016 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 stycznia 2016r.
EBI 1/2016 07.01.2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Raporty bieżące 2015

nr raportu data publikacji tytuł raportu
EBI 23/2015 31.12.2015 Utworzenie spółki SSK RAIL Sp. z o.o.
EBI 22/2015 28.12.2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.01.2016 r.
EBI 21/2015 02.12.2015 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 grudnia 2015 r.
EBI 20/2015 18.11.2015 Zmiana na stanowisku prezesa zarządu Emitenta
EBI 18/2015 06.11.2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02.12.2015 r.
ESPI 4/2015 06.11.2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02.12.2015 r.
EBI 17/2015 21.10.2015 Podpisanie istotnej umowy ze spółką z branży kolejowej
EBI 16/2015 12.10.2015 Podpisanie umowy partnerskiej z hiszpańską firmą Ecocomputer S.L.
EBI 14/2015 22.07.2015 Informacja o wyborze oferty Emitenta
EBI 13/2015 26.06.2015 Podpisanie istotnej umowy
EBI 12/2015 24.06.2015 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2015 roku
EBI 11/2015 22.06.2015 Pozyskanie pożyczki pieniężnej od głównego akcjonariusza
EBI 10/2015 26.05.2015 Korekta raportu bieżącego EBI nr 9/2015
EBI 9/2015 26.05.2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.06.2015 r.
EBI 7/2015 24.04.2015 Istotna informacja dodatkowa
EBI 5/2015 22.04.2015 Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2014 rok
EBI 4/2015 02.02.2015 Zawieszenie działalności przez spółkę powiązaną z Emitentem
EBI 2/2015 02.02.2015 Informacja o wyborze oferty Emitenta
EBI 1/2015 19.01.2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Raporty bieżące 2014

nr raportu data publikacji tytuł raportu
EBI 27/2014 22.12.2014 Informacja o wyborze oferty Emitenta
EBI 26/2014 14.11.2014 Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu i powołanie Prokurenta
EBI 24/2014 13.11.2014 Zawiązanie spółki zależnej
EBI 23/2014 12.11.2014 Podpisanie istotnej umowy
EBI 22/2014 04.11.2014 Podpisanie istotnej umowy
EBI 21/2014 15.10.2014 Podpisanie istotnej umowy
EBI 20/2014 02.09.2014 Odwołanie z funkcji Prokurenta Samoistnego.
EBI 19/2014 02.09.2014 Podpisanie istotnej umowy.
EBI 18/2014 08.08.2014 Raport okresowy za II kwartał 2014 r.
EBI 17/2014 05.08.2014 Zmiana daty przekazania raportu okresowego za I półrocze 2014 r.
EBI 16/2014 30.06.2014 Uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27.06.2014r.
EBI 15/2014 30.05.2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2014r.
EBI 12/2014 14.05.2014 Podpisanie istotnej umowy
EBI 11/2014 09.05.2014 Podpisanie istotnej umowy
EBI 10/2014 13.03.2014 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 marca 2014 roku
EBI 9/2014 03.03.2014 Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu oraz powołanie Prokurenta
EBI 6/2014 13.02.2014 Korekta raportu EBI nr 5/2014
EBI 5/2014 13.02.2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12.03.2014r. wraz z projektami uchwał
EBI 4/2014 31.01.2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
EBI 3/2014 23.01.2014 Odwołanie prognoz finansowych na rok 2013
EBI 2/2014 20.01.2014 Zakończenie realizacji istotnej umowy dot. „Modernizacji Infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”
EBI 1/2014 13.01.2014 Zmiany w składzie zarządu Emitenta

Raporty bieżące 2013

nr raportu data publikacji tytuł raportu
EBI 20/2013 20.11.2013 Informacja o zakończeniu etapu projektu – realizacja celów emisyjnych
EBI 18/2013 28.10.2013 Zmiana systemu identyfikacji wizualnej
EBI 17/2013 21.10.2013 Podpisanie znaczącej umowy partnerskiej
EBI 16/2013 04.10.2013 Zakończenie współpracy z Autoryzowanym Doradcą
EBI 15/2013 14.08.2013 Podpisanie istotnej umowy
EBI 13/2013 27.06.2013 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2013 roku
ESPI 1/2013 31.05.2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2013 r. wraz z projektami uchwał
EBI 12/2013 31.05.2013 Planowane zmiany Statutu podczas ZWZ w dniu 27 czerwca 2013 r.
EBI 11/2013 31.05.2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2013 r. wraz z projektami uchwał
EBI 8/2013 15.05.2013 Podpisanie istotnej umowy
EBI 6/2013 15.05.2013 Korekta prognoz finansowych Emitenta
EBI 4/2013 14.02.2013 Korekta prognoz finansowych Emitenta
EBI 3/2013 04.02.2013 Podpisanie istotnej umowy
EBI 2/2013 29.01.2013 Podpisanie istotnej umowy
EBI 1/2013 29.01.2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Raporty bieżące 2012

nr raportu data publikacji tytuł raportu
EBI 19/2012 14.11.2012 Informacja w przedmiocie prognoz finansowych
EBI 18/2012 21.08.2012 Podpisanie istotnej umowy
ESPI 3/2012 04.07.2012 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
EBI 16/2012 28.06.2012 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2012 roku
EBI 15/2012 27.06.2012 Zawarcie istotnej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. “Modernizacja sieci teleinformatycznej”
EBI 14/2012 21.06.2012 Podpisanie umowy na dostawę i instalację systemu monitoringu naprężeń INSPECTOR
EBI 12/2012 06.06.2012 Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESPI 2/2012 06.06.2012 Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBI 11/2012 06.06.2012 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2011
ESPI 1/2012 01.06.2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2012r. wraz z projektami uchwał
EBI 10/2012 01.06.2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2012r. wraz z projektami uchwał
EBI 9/2012 18.05.2012 Zawarcie istotnej umowy z Dozamel Sp. z o.o.
EBI 7/2012 14.05.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
EBI 6/2012 17.04.2012 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D
EBI 5/2012 06.04.2012 Uzupełnienie raportu EBI nr 4/2012 o wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku NewConnect
EBI 4/2012 06.04.2012 Wprowadzenie akcji serii A, B, C i D do obrotu na rynku NewConnect
EBI 3/2012 30.03.2012 Zawarcie istotnej umowy z Gminą Wrocław na dostarczenie urządzeń dla MAN Wrocław – Wrocławskiej sieci teleinformatycznej
EBI 1/2012 13.01.2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Raporty bieżące 2011

 nr raportu data publikacji  tytuł raportu
EBI 18/2011 14.12.2011 Informacja w przedmiocie prognoz finansowych
EBI 17/2011 28.11.2011 Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta Opola
EBI 15/2011 04.11.2011 Podpisanie istotnej umowy podwykonawczej
EBI 14/2011 02.11.2011 Uzyskanie przez Emitenta statusu HP Partner Gold Specialist
EBI 13/2011 19.10.2011 Pozyskanie znaczącego zamówienia na dostawę sprzętu i usług IT
EBI 12/2011 11.10.2011 Wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie w spółce Emitenta
EBI 10/2011 28.09.2011 Podpisane znaczącej umowy
EBI 9/2011 19.09.2011 Realizacja istotnej umowy
EBI 8/2011 16.09.2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii E, F i G oraz zakończenie notowań PDA
EBI 7/2011 30.08.2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
EBI 5/2011 08.08.2011 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku
EBI 4/2011 04.08.2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G
EBI 3/2011 02.08.2011 Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji i PDA
EBI 2/2011 25.07.2011 Wniosek o wprowadzenie akcji i PDA do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
EBI 1/2011 23.07.2011 Uzyskanie dostępu do systemu EBI