Strona główna > Relacje inwestorskie > Kalendarium

Kalendarium

Zarząd spółki Surfland Systemy Komputerowe SA informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2017 będą przekazywane w terminach wymienionych poniżej.

Raporty kwartalne:
• raport kwartalny za IV kwartał 2016 – 14 lutego 2017 roku,
• raport kwartalny za I kwartał 2017 – 15 maja 2017 roku,
• raport kwartalny za II kwartał 2017 – 11 sierpnia 2017 roku,
• raport kwartalny za III kwartał 2017 – 14 listopada 2017 roku.

Raport roczny:
• raport roczny za 2016 – 28 kwietnia 2017 roku.