Strona główna > Relacje inwestorskie > Kalendarium

Kalendarium

Zarząd spółki Surfland Systemy Komputerowe SA informuje, że raporty okresowe w roku 2018 będą przekazywane w terminach wymienionych poniżej.

Raporty kwartalne:
• raport kwartalny za IV kwartał 2017 – 14 lutego 2018 roku,
• raport kwartalny za I kwartał 2018 – 15 maja 2018 roku,
• raport kwartalny za II kwartał 2018 – 14 sierpnia 2018 roku,
• raport kwartalny za III kwartał 2018 – 14 listopada 2018 roku.

Raport roczny:
• raport roczny za 2017 – 27 kwietnia 2018 roku.