Strona główna > Relacje inwestorskie > Strona Relacji Inwestorskich – informacje ogólne > Akcjonariat

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

powyżej 5% w kapitale, stan na dzień 24.07.2017

Akcjonariusz Liczba akcji Wartość KZ (zł) Udział w kapitale (%) Liczba głosów
Udział w glosach (%)
ABS Investment SA 892 072 892 072 25,05% 892 072 25,05%
Artur Górski 893 072 893 072 25,08% 893 072 25,08%
Surfland Sp. z o.o. Sp. k. 540 000 540 000 15,16% 540 000 15,16%
Pozostali 1 236 022 1 236 022 34,71% 1 236 022 34,71%
Razem: 3 561 166 3 561 166 100% 3 561 166 100%