[simple_crumbs root="Strona główna" /]

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

powyżej 5% w kapitale, stan na dzień 24.10.2017

Akcjonariusz Liczba akcji Wartość KZ (zł) Udział w kapitale (%) Liczba głosów
Udział w glosach (%)
ABS Investment SA 900 000 900 000 25,27% 900 000 25,27%
Artur Górski 893 072 893 072 25,08% 893 072 25,08%
Surfland Sp. z o.o. Sp. k. 540 000 540 000 15,16% 540 000 15,16%
Pozostali 1 228 094 1 228 094 34,49% 1 228 094 34,49%
Razem: 3 561 166 3 561 166 100% 3 561 166 100%