Strona główna > Relacje inwestorskie > Strona Relacji Inwestorskich – informacje ogólne > Akcjonariat

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

powyżej 5% w kapitale, stan na dzień 25.04.2018

Akcjonariusz Liczba akcji Wartość KZ (zł) Udział w kapitale (%) Liczba głosów
Udział w glosach (%)
ABS Investment SA 900 000 900 000 21,81% 900 000 21,81%
Artur Górski 1 045 072 1 045 072 25,32% 1 045 072 25,32%
Surfland Sp. z o.o. Sp. k. 600 000 600 000 14,54% 600 000 14,54%
Pozostali 1 582 294 1 582 294 38,34% 1 582 294 38,34%
Razem: 4 127 366 4 127,366 100% 4 127 366 100%