• Simple Usage
    Simple Usage
  • Huge-IT Slider
    Huge-IT Slider
    The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.

Podpisanie istotnej umowy z Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

27 czerwca 2015

W dniu 26.06.2015 podpisaliśmy umowę handlową z Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Umowa zawarta została w następstwie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zakres prac w ww. zadaniu obejmuje wdrożenie i świadczenie przez Wykonawcę usług w architekturze chmurowej m.in. poczty elektronicznej (on-line), komunikatora internetowego (instant messaging) (on-line), dostępu do pakietu biurowego (off-line i on-line) oraz dostępu do dysku sieciowego.
Przedmiotem umowy jest zapewnienie dostępu do usług dla minimum 500 użytkowników i maksymalnie 3500 użytkowników (prawo opcji).

Wdrożenie usługi i migracja danych wybranych użytkowników (co najmniej 500 użytkowników) nastąpi w terminie do 6 miesięcy od momentu zawarcia Umowy. Sukcesywne wdrażanie Usługi dla kolejnych użytkowników nastąpi w ciągu 3 lat od momentu odbioru Etapu II.

Realizacja ww. projektu jest zgodna z przyjętą strategią produktową Spółki, której istotnym elementem jest oferowanie i wdrażanie usług cloud computing.