Strona główna > Oferta > Opieka nad zasobami IT > Audyt bezpieczeństwa IT

Audyt bezpieczeństwa IT

audyt bepieczenstwa IT

Chcesz wiedzieć czy system informatyczny i związane z nim zasoby właściwie chronią majątek?

Czy utrzymują integralność danych i dostarczają odpowiednich i rzetelnych informacji?

Chcesz właściwie chronić dane osobowe przetwarzane w Twoich systemach IT i spełniać wymagania RODO?

Skorzystaj z usługi: audytu informatycznego i miej kontrolę nad swoimi zasobami. Bądź pewien, że Twoje dane są bezpieczne.  


Audyt informatyczny jest to proces zbierania i oceniania dowodów w celu sprawdzenia czy system informatyczny działa poprawnie, a co za tym idzie sprawdzania czy zapewnia osiągnięcie efektywnych celów organizacji. Audyt IT umożliwia oszczędne wykorzystanie zasobów i zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej, tak aby dostarczyć informacji, że osiągane są cele operacyjne i kontrolne, oraz że chroni się przed niepożądanymi zdarzeniami lub są one na czas wykrywane, a ich skutki na czas korygowane.

Audyt IT jest prowadzony w celu stwierdzenia stopnia zgodności ocenianego systemu z określonym standardem lub normą wybraną jako punkt odniesienia. Audyt informatyczny dotyczy norm zarządzania:

Procesami IT (ISO/IEC 20000, COBIT) Audyt informatyczny norm zarządzania procesami IT wyróżnia kontrolę wg dwóch norm: ISO/IEC 20000 oraz COBIT. ISO/IEC 20000 jest dostępna dla każdej organizacji, dużej i małej, z dowolnej branży i dowolnej części świata, która korzysta z rozwiązań informatycznych. Norma ta dotyczy przede wszystkim wewnętrznych dostawców usług informatycznych, takich jak działy informatyczne, ale i zewnętrznych dostawców usług, takich jak organizacje świadczące usługi IT w ramach outsourcingu. W COBIT IT jest oglądane z 3 perspektyw: wymagań biznesowych, procesów zachodzących w organizacji IT oraz zasobów IT. Każde wymaganie biznesowe jest opisywane przez 7 biznesowych wymogów informatycznych: skuteczność, wydajność, poufność, integralność, dostępność, zgodność i wiarygodność.

Jakością (ISO 9001) Audyt informatyczny norm zarządzania jakością ISO 9001 jest podstawą do wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością (w skrócie SZJ). Norma zawiera wymagania jakie musi spełnić organizacja chcąca uzyskać certyfikat SZJ przyznany po audycie certyfikującym wykonanym przez niezależną jednostkę zewnętrzną. Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości, rodzaju i profilu działalności. Ukierunkowana jest na spełnienie i zrozumienie wymagań klienta zarówno w zakresie produkowanych wyrobów jak i świadczonych usług.

Bezpieczeństwem informatycznym (ISO/IEC 27001, PCI DSS, FIPS) Audyt bezpieczeństwa IT minimalizuje ryzyko strat finansowych i wizerunkowych. Doświadczenie wskazuje, że nawet w firmach dbających o bezpieczeństwo IT, infrastruktura informatyczna może niepoprawne funkcjonować. To zwykle efekt przeoczenia, złej konfiguracji lub awarii. Mogą pojawić się przerwy w działaniu systemu, utrata danych lub ujawnienie informacji poufnych. Jak każdy inny profesjonalny audyt, również audyt bezpieczeństwa IT powinien być przeprowadzany okresowo i przez niezależnych audytorów.

Normy stosowane w audycie IT są zwykle zbudowane w postaci list kontrolnych, co ułatwia systematyczną weryfikację wszystkich punktów.

 

Przeprowadzając audyt informatyczny:

– Uzyskasz informacje czy system informatyczny działa poprawnie.

– Zdobędziesz wiedzę w jaki sposób są wykorzystywane zasoby firmy.

– Usprawnisz pracę organizacji (po zastosowaniu zaproponowanych w audycie IT zmian).

– Będziesz miał większą kontrolę nad zasobami IT firmy.

– Zapewnisz bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.


 

Skontaktuj się z nami:

Edyta Kąkiel
T: +48 71 78 02 919

 

Zobacz także:

sonda

opieka serwisowa IT