• Simple Usage
    Simple Usage
  • Huge-IT Slider
    Huge-IT Slider
    The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.

Open source log management

7 marca 2017

Bazując na własnych doświadczeniach z analizą logów systemowych oferujemy usługę wdrożenia serwera Logstash i wykorzystania stosu ELK.  Stos ELK (ELK Stack) to zestaw trzech narzędzi: Elasticsearch, Logstash, Kibana, które odpowiednio zintegrowane tworzą wydajny system zarządzania logami. Rozwiązanie dostępne jest w modelu open source. Zapraszamy do kontaktu.