• Simple Usage
    Simple Usage
  • Huge-IT Slider
    Huge-IT Slider
    The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.

Ochrona danych osobowych zgodna z RODO

25 maja 2018

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie RODO podjęliśmy wiele działań, których wynikiem jest fakt, że jesteśmy przygotowani do wymagań, które owo rozporządzenie nakłada. W załączeniu publikujemy klauzulę informacyjną