• Simple Usage
    Simple Usage
  • Huge-IT Slider
    Huge-IT Slider
    The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.

Analiza logów i monitoring IT w Sądach Apelacyjnych

25 sierpnia 2016

Zakończyliśmy wdrożenie zaawansowanego systemu monitoringu infrastruktury informatycznej w jednostkach podległych Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu.

Monitoringiem objęto ponad 300 urządzeń w rozproszonych lokalizacjach. Poza sondami monitorującymi istotnym elementem dostarczonego systemu są dedykowane narzędzia do analizy logów systemowych.

System monitoruje i analizuje zdarzenia w infrastrukturze teleinformatycznej instytucji dostarczając informacji niezbędnych do szybkiego podejmowania działań interwencyjnych. Dzięki temu użytkownik ma możliwość zapobieżenia awarii, a w przypadku wystąpienia zakłóceń – znacznego skrócenia czasu ewentualnych przestojów i obniżenia ich kosztów.

Więcej o rozwiązaniu na stronie Analiza logów.