Strona główna > Kontakt > Dane spółki

Dane spółki

SSK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 44-52, 53-680 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000023205.

Kapitał zakładowy: 3.561.166,00 zł, w całości wpłacony

NIP: 895-15-92-263

REGON: 931153964