• Simple Usage
    Simple Usage
  • Huge-IT Slider
    Huge-IT Slider
    The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.

11 pytań dla prezesów, by wzrosły przychody

11 grudnia 2013

Dlaczego Apple zarabia krocie, a Polaroid stracił pozycję lidera? Czy skuteczniejszy jest jednorazowy przewrót technologiczny w firmie, czy stopniowe dostosowywanie kroku do kierunku zmian?

Daniel Burrus, strateg i wizjoner, w artykule „Use Technology to Shape Your Company’s Future” stawia tezę, że prościej jest prowadzić konia w kierunku, w którym on zmierza. Efektem przegapienia momentu, w którym koń skręca, jest przypadek Polaroida. Z kolei firmie Apple na początku tego stulecia prognozowano śmierć, jednak zgrabna i stała (!) redefinicja istoty działania spowodowała (powoduje i jak przewiduje autor – nie ma podstaw, by sądzić, że nie będzie powodowała) nie tylko zmianę firmy i poziomu jej przychodów, ale również zmieniła branże: najpierw muzyczną, potem telekomunikacyjną, a następnie teleinformatyczną.

Technologia może wszystko, tylko po co?

Jeśli ktoś za miarę technologicznej rewolucji przyjmuje wzrost parametrów prędkości lub pomniejszanie wielkości podzespołów, jest w błędzie.  Jej istotą jest ścisły związek z użytecznością, czyli inaczej pisząc – wykorzystanie naszych psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań. Przykładowo, ekrany dotykowe są wynikiem spostrzeżenia, że wszelkie urządzenia peryferyjne nie są naturalne, naturalny dla ludzi jest dotyk palcami.

To, co się dzieje obecnie, to wizualna, społecznościowa, mobilna i wirtualna transformacja. I te cztery wymiary łącznie powinny być brane pod uwagę przy określaniu strategii. Dzięki nim można ukształtować przedsiębiorstwo, by działało skuteczniej. Jeśli z tego zestawu wyjmiemy tylko to, co jest związane z postępem technologicznym, na pewno miniemy się z koniem. Bo jak skomentował jeden z czytelników: technologia może dokonać transformacji tylko wtedy, gdy jest nośnikiem wartości społecznych i ekonomicznych, w które uwierzą masy. A jeśli wierzą, to jak nie podążać?

Daniel Burrus zadaje pytania, na które powinni odpowiedzieć zarządzający, jeśli oczywiście chcą być na fali i doświadczyć takiego wzrostu przychodów, jakiego dotychczas nie zaznali. Pytania oczywiste, choć odpowiedzi na nie już takie oczywiste i proste nie są.

Wątpliwości w chmurach

Jako przykład trendu i stosunku zarządzających do niego autor rozwija wątek cloud computingu, który uznaje za długoterminową tendencję. Zarządzający zadają sobie pytanie, czy korzystać z tych technologii w przedsiębiorstwie, bo „przecież jest to mało bezpieczne, nie jest pod nasza kontrolą” itd. Autor w odpowiedzi daje pod rozwagę statystykę i pytanie. W 2010 roku tylko w sklepie Apple było dostępnych 200 tys. aplikacji. Teraz Apple dysponuje 450 tys. aplikacji z milionami pobrań, że o tysiącach aplikacji w tysiącach innych sklepów się nie wspomni. Wniosek Burrusa jest prosty – liczba rośnie szybko, bez widoków na zmianę tego trendu. Zatem prezesi firm powinni zadać sobie pytanie: czy za rok będzie trudniej zmigrować sprzętowo i aplikacyjnie do chmury? Odpowiedź brzmi: tak. A więc? To oznacza wg Burrnsa, że nie można dłużej ignorować trendu nie narażając się na to, że pracownicy będą bardziej produktywni i zaawansowani technologicznie w domu niż w firmie. A przy okazji wizerunkowo to też nie wygląda dobrze.

Zamiast podsumowania

Jeśli tłum podąża w jakimś kierunku, podążaj za nim. Lub stań na przedzie.

(am)

Tekst powstał w oparciu o:

http://www.linkedin.com/today/post/article/20131118152603-48342529-use-technology-to-shape-your-company-s-future