• Simple Usage
  Simple Usage
 • Huge-IT Slider
  Huge-IT Slider
  The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.

Kolejne sukcesy handlowe

19 listopada 2014
W ostatnim czasie wypracowaliśmy i podpisaliśmy cztery istotne dla naszej firmy umowy. Pierwsza z nich została zawarta ze spółką z branży kolejowej, której przedmiotem jest wdrożenie systemu zapewniającego ewidencjonowanie oraz obsługę procesów dla wszystkich umów w tej spółce. Wartość wynagrodzenia brutto opiewa w okolicach 10% kapitału własnego SSK. Druga umowa została zawarta z Powiatem Krapkowickim. Zakres prac obejmuje dostawę 500 zestawów komputerowych z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, usługi serwisowe oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowej... więcej >>
 • Simple Usage
  Simple Usage
 • Huge-IT Slider
  Huge-IT Slider
  The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.

Podjęcie współpracy z LOG Systems

1 września 2014
We wrześniu 2014r. nasza sonda Uptime24 stała się dostępna dla klientów LOG System jako Moduł Sondy Sieci. Sonda jest kompletnym urządzeniem umożliwiającym monitorowanie infrastruktury Klienta zawierającym elementy monitorujące, konfiguracyjne, wizualizacyjne i powiadamiające. Usługa monitoringu umożliwia proaktywne zarządzanie środowiskiem IT, urządzeniami i aplikacjami poprzez nieprzerwaną kontrolę zasobów systemowych. Dzięki niej znacząco skraca się czas reakcji na awarie, przyspiesza proces naprawy, umożliwia szybsze zidentyfikowanie problemu, a także natychmiast... więcej >>
 • Simple Usage
  Simple Usage
 • Huge-IT Slider
  Huge-IT Slider
  The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.
 • Simple Usage
  Simple Usage
 • Huge-IT Slider
  Huge-IT Slider
  The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.
 • Simple Usage
  Simple Usage
 • Huge-IT Slider
  Huge-IT Slider
  The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.
 • Simple Usage
  Simple Usage
 • Huge-IT Slider
  Huge-IT Slider
  The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.
 • Simple Usage
  Simple Usage
 • Huge-IT Slider
  Huge-IT Slider
  The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.
 • Simple Usage
  Simple Usage
 • Huge-IT Slider
  Huge-IT Slider
  The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.
 • Simple Usage
  Simple Usage
 • Huge-IT Slider
  Huge-IT Slider
  The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.
 • Simple Usage
  Simple Usage
 • Huge-IT Slider
  Huge-IT Slider
  The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.

Zmiany w składzie Zarządu SSK

13 stycznia 2014
Informujemy, iż podczas posiedzenia Rady Nadzorczej SSK SA w dniu 10 stycznia 2014 roku zostały podjęte następujące uchwały wprowadzające zmiany w składzie zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 10.01.2014 roku:
 1. Uchwała nr 150/76/SA/2014 o odwołaniu pana Dariusza Kucharskiego z funkcji Prezesa Zarządu i jednocześnie o powołaniu go do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.
 2. Uchwała 153/76/SA/2014 o powołaniu w skład Zarządu i powierzeniu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu panu Bogdanowi Kosturkowi, dotychczasowemu członkowi Rady Nadzorczej,... więcej >>